Home
Uvod i mapa
Stare fotografije
Foto album
Povijest
Stari dokumenti - Arhiva
Prirodne značajke
Kulturna baština
Šta je novo?
Mapa site-a i ...

 

 

 

 

 

 

Stari dokumenti - ARHIVA

 

 

 

 

Na ovoj stranici objavljivati će se knjige, stari dokumenti, brošure, porodična stabla i sve ono što je vezano uz povjesnu baštinu Janjine a smatra se interesantnim.

Molim sve one koji imaju dokumente vezane uz: Hrvatsku narodna gardu (osnovana 1848. g), Javnu dobrotvornost (osnovana 1893. g.), , Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo “Zvonimir" (osnovano 1896), Hrvatski sokol (osnovan 1908. g.) itd. da mi se jave! Stare fotografije arhivirat će se odvojeno.

Bilo bi interesantno npr. znati članove Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva “Zvonimir", lakše bi otkrili tko je tko na slikama.

 

Knjige:
"Povjesna kronika Janjine" Vlaho Jasprica Mašinac, 1976. g.
Župa Janjina na pelješcu, don Božo Baničević, časopis "Dubrave hrid"
"Pelješac u narodno-oslobodilačkoj borbi", Josip I. Pleho, 1972. g. (78 MB)
Opis okolnosti poginulih u Drugom svjetskom ratu na području Janjine, izvodi iz knjige „Sve naše Dakse“, Joško Radica, 2004
Popis svih nastradalih u 2. svjetskom ratu na području Janjine
 
Stari dokumenti:
Imenovanje člana Povjerenstva Javne Dobrotvornosti u Janjini - 1919
Odobrenje za gradnju zognja 1898. god.
Odobrenje za  gradnju košare 1893. god. List 1. (položajna skica) i List 2.(izgled i dimenzije košare)
Program dobrotvorne zabave za Sv. Vlaha, Odbor za podignuće spomenika palim junacima Općine Janjina, 19.01.2017. g.
 
 
Obiteljska stabla i godine rođenja:
Popisi rođenih po godinama - "generacije": 1900. 1901. 1902.
Obiteljsko stablo Kalafatović - Matola
Obiteljsko stablo Dežulović
Obiteljsko stablo Jasprica Pretur
Obiteljsko stablo Čučuković
Obiteljsko stablo Jasprica Srdar
 
Znanstveni članci:

Dr. Oskar pl. Hovorka Zderas:

1.. Dva rimska nadgrobna natpisa iz Janjine u Dalmaciji; str. 321-322

          Glasnik Zemaljskog muzeja,   BR.1899/02, str.321, 01.04.1899. g.

2. Narodna medicina na poluotoku Pelješcu u Dalmaciji; str. 119-154  na 36 stranica, Posebno interesantno!

          Glasnik Zemaljskog muzeja, BR.1900/01, str.119, 01.01.1900. g.

3. Narodne priče o životinjama na poluotoku Pelješcu u Dalmaciji 

          Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Vol. 4 No. 1, 1900

4 0 važnosti i značenju dalmatinskih gomila 

          Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Vol. 3 No. 1, 1898

Nikola Zvonimir Bjelovučić, "Ruševine crkvice sv. Jurja u Janjini" Narodna starina, Vol. 10 No. 25, 1931. g.
Marijan Diklić, "Dvije pobjede don Ive Prodana na izborima za Carevinsko vijeće u Beču", 2002.g.
Marijana Tomelić Ćurlin, "Jezične značajke mjesnoga govora Janjine", 2009.g.
 
Novinski članci:
A. R., "Pelješka varoš Janjina", u novinama „Prava Crvena Hrvatska“, 11.02.1911. g.
Vinicije B. Lupis, "Pomorski rod Bjelovučića - Promišljanje baštine", Dubrovački list, 05.06.2008. g.
 
Razno:
Koji su sve Janjinari pošli u Ameriku - brodske liste (manifesti) putnika koji su ušli u Sjevernu Ameriku preko Ellis Island
Ivan Bjelovučić - prvi hrvatski zrakoplovac: doc1, doc2, doc3
Nikola Jasprica (Nicholas Jasprizza) i Baldo Kunić (Baldo Cunich) "Australia's cherry kings" (više dokumenata - link na facebook)
O Janjino, Don Kosto Selak
Franc Križnar o Don Kostu Selaku u, Loški razgledi 51, 2004. god